Groenrijk Foyer, een ruimte van 100 m2, kan gebruikt worden voor allerlei activiteiten zoals vergaderingen, zang, dans, cursussen etc. Één wand is voorzien van spiegels ten behoeve van de dansactiviteiten die daar zullen plaatsvinden.
Deze ruimte wordt door middel van een schuifwand afgescheiden van de entree.